Protezy kończyn górnych

W Zakładzie wykonywane są protezy:

  • mechaniczne
  • kosmetyczne
  • mioelektryczne
  • hybrydowe

Dobór elementów do protezy zależy od wieku, aktywności, rodzaju amputacji.
Wszystkie wykonane protezy w Orton s.c. objęte są gwarancją oraz, w razie konieczności, naprawą.

Protezy kończyn górnych