Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID

 

WNIOSKODAWCA: Zakład Sprzętu Ortopedycznego ORTON s.c. Jan Nowak Grzegorz Nowak

Tytuł projektu: Inwestycja w budowanie odporności na przyszłe kryzysy w firmie Zakład Sprzętu Ortopedycznego ORTON s.c. Jan Nowak Grzegorz Nowak

Wartość dofinansowania: 331 011,92 PLN

Cel projektu: Zbudowanie odporności i zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej firmy – Zakład Sprzętu Ortopedycznego ORTON s.c. Jan Nowak Grzegorz Nowak na przyszłe kryzysy, w okresie do 31.12.2023 r.

 

Protezy kończyn górnych

W Zakładzie wykonywane są protezy:

  • mechaniczne
  • kosmetyczne
  • mioelektryczne
  • hybrydowe

Dobór elementów do protezy zależy od wieku, aktywności, rodzaju amputacji.
Wszystkie wykonane protezy w Orton s.c. objęte są gwarancją oraz, w razie konieczności, naprawą.

Protezy kończyn górnych