Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID

 

WNIOSKODAWCA: Zakład Sprzętu Ortopedycznego ORTON s.c. Jan Nowak Grzegorz Nowak

Tytuł projektu: Inwestycja w budowanie odporności na przyszłe kryzysy w firmie Zakład Sprzętu Ortopedycznego ORTON s.c. Jan Nowak Grzegorz Nowak

Wartość dofinansowania: 331 011,92 PLN

Cel projektu: Zbudowanie odporności i zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej firmy – Zakład Sprzętu Ortopedycznego ORTON s.c. Jan Nowak Grzegorz Nowak na przyszłe kryzysy, w okresie do 31.12.2023 r.

 

Pozostałe usługi naszego zakładu sprzętu ortopedycznego

Orton s.c. świadczy pomoc merytoryczną przy realizacji zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Pacjentom udzielane są wszelkie informacje i wskazówki dotyczące postępowania po amputacji tj.: bandażowanie, hartowanie i pielęgnacja kikuta. W trakcie odbioru prowadzony jest instruktaż posługiwania się protezą.

mężczyzna na jachcie