Pozostałe usługi naszego zakładu sprzętu ortopedycznego

Orton s.c. świadczy pomoc merytoryczną przy realizacji zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Pacjentom udzielane są wszelkie informacje i wskazówki dotyczące postępowania po amputacji tj.: bandażowanie, hartowanie i pielęgnacja kikuta. W trakcie odbioru prowadzony jest instruktaż posługiwania się protezą.

mężczyzna na jachcie